A folyóiratról

A Competitio lektorált tudományos folyóirat, amelyet az MTA IX. osztályának Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága „C” kategóriába sorolt. A lap új tudományos eredményeket tartalmazó cikkeket közöl a modern közgazdaságtan minden területéről, emellett nyitott az üzleti tudományokkal foglalkozó magas minőségű tanulmányok előtt is. Az empirikus és elméleti orientáltságú tanulmányokat egyaránt publikáló folyóirat évente két számot ad ki – júniusban és decemberben –, s a nyomtatásban megjelent anyagokat azonnal online módon is közzéteszi. A Competitio magyar és angol nyelven közöl írásokat.

ISSN 1588-9645

Szerkesztőség

Főszerkesztő:
Erdey László

Szerkesztőségi munkatárs:
Czeglédi Pál

Olvasószerkesztő:
Zsubori Ervin

Szerkesztőbizottság

Bélyácz Iván, Czeglédi Pál, Erdey László (főszerkesztő), Farkas Beáta, Fenyves Veronika, Gáll József, Hámori Balázs, Julius Horváth, Kapás Judit, Láng Eszter, Makó Csaba, Mihályi Péter, Muraközy László, Oblath Gábor, Palánkai Tibor, Pete Péter, Polónyi István, Szabó Katalin, Szalavetz Andrea, Szanyi Miklós, Török Ádám, Varga Attila

Kiadja a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara. Felelős kiadó: Pető Károly