IX. évfolyam, 2. szám

2010. december
IX. évfolyam, 2. szám

In memoriam Bródy András

In memoriam Bródy András
      Láng Eszter

pdf
4-4

Tanulmányok

Kvantofrénia? Néhány megjegyzés a társadalom- és gazdaságtudományok formalizálásának feltételeiről
     Musto István
DOI: 10.21845/comp/2010/2/1

Pénzügyi válság, gazdaságpolitika és a közgazdaságtudomány(Nemegyensúlyi paradigma)
     Móczár József
DOI: 10.21845/comp/2010/2/2

Freedom of the Markets versus Good Governance. Experiences in Central Europe
     László Muraközy
DOI: 10.21845/comp/2010/2/3

A közép-kelet-európai országok agrár-külkereskedelmi integrációja az Európai Unióba: mit mondanak nekünk a nemzetközi kereskedelemelmélet előrejelzései és az empirikus vizsgálatok?
     Fertő Imre
DOI: 10.21845/comp/2010/2/4

Rangsorok és tükörképek – ahogy a leendő hallgatók választanak
     Csuka Gyöngyi – Szívós Mihály
DOI: 10.21845/comp/2010/2/5

Az emberierőforrás-menedzselés magyarországi változásai
(Két egymást követő Cranet felmérés eredményei alapján)
     Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József
DOI: 10.21845/comp/2010/2/6

pdf
5-18
.

pdf
19-34
.

pdf
35-61
.

pdf
62-77
.
.

pdf
78-91
.

pdf
92-110

Kutatás közben

A szuverén vagyonalapok szerepe a nemzetközi pénzügyi rendszerben
     Kovács Enikő Ágnes
DOI: 10.21845/comp/2010/2/7

A magyar cafetériarendszer sajátosságai az adójogi változások tükrében
     Törő Emese
DOI: 10.21845/comp/2010/2/8

Két régió klaszteralapítási kezdeményezéseinek összehasonlítása a 2008-as regionális klaszterpályázatokon keresztül
     Pecze Máté
DOI: 10.21845/comp/2010/2/9

pdf
111-125
.

pdf
126-132
.

pdf
133-140

Recenzió

Változó világ (Grzegorz W. Kołodko Megatrendek. c. könyvéről)
     Lévai Imre
DOI: 10.21845/comp/2010/2/10

Töprengések válság idején
Ajánló Magas István (szerk.): Világgazdasági válság 2008−2009: diagnózisok és kezelések című kötetéhez
     Szanyi Miklós
DOI: 10.21845/comp/2010/2/11

Válság vagy visszaesés
Muraközy László (Szerk.): Válságban és válság nélkül – A gazdaságpolitika rétegei. Akadémiai Kiadó, 2010
     Nádasi Levente
DOI: 10.21845/comp/2010/2/12

A szocializmus és rendszerváltás tanulságai a jelen számára
Recenzió Kornai János Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás
– Nyolc tanulmány című könyvéről, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
     Kozenkow Judit
DOI: 10.21845/comp/2010/2/13

pdf
141-144
.

pdf
145-147
.
.

pdf
148-151
.
.

pdf
152-155

Abstracts in English

pdf
156-159