II. évfolyam, 2. szám

2003. november
II. évfolyam, 2. szám

Beköszöntő helyett

Egy új kar beágyazódása a régióba
Köszöntőféle tanulmány a debreceni közgazdászképzés alapításának 10. évfordulójára
     Polónyi István
DOI: 10.21845/comp/2003/2/1

pdf
1-13

Tanulmányok

Neumann modellje és a ciklusok
     Bródy András
DOI: 10.21845/comp/2003/2/2

A hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége: értelmezések, mutatók és néhány tanulság
     Oblath Gábor – Pénzes Petra
DOI: 10.21845/comp/2003/2/3

Oroszország Európában
     Csaba László
DOI: 10.21845/comp/2003/2/4

A régiók és az európai integráció ( A régiók európaizalódása Közép- és Kelet-Euróbában )
     Jürgen Dieringer
DOI: 10.21845/comp/2003/2/5

Corporate Governance from a Post-Communist Perspective
     Mihályi Péter
DOI: 10.21845/comp/2003/2/6

A múlt élő emlékei? ( A redisztribúció új hulláma az ezredfordulón )
     Voszka Éva
DOI: 10.21845/comp/2003/2/7

pdf
14-19
.

pdf
20-41
.

pdf
42-53
.

pdf
54-68
.

pdf
69-82
.

pdf
83-104

Kutatás közben

A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzettek karrierkövetéses vizsgálata
     Kun András István
DOI: 10.21845/comp/2003/2/8

pdf
105-113

Aktualitások

Tudósítások a kar tudományos életéből

Brief Summary of the Articles
    

pdf
114-115
pdf
116-118