III. évfolyam, 2. szám

2004. május
III. évfolyam, 2. szám

Beköszöntő

Válaszúton a magyar gazdaság
     Csaba László
DOI: 10.21845/comp/2004/2/1

pdf
1-6

Tanulmányok

Vállalati és állami szerep a magyar iparfejlődésben a kilencvenes évek után
     Török Ádám
DOI: 10.21845/comp/2004/2/2

Jóléti állam és reformszocializmus, jóléti állam és napjaink
     Fekete Judit
DOI: 10.21845/comp/2004/2/3

Development economics – development policies. Some remarks on concepts, applications and fallacies
     Mustó István
DOI: 10.21845/comp/2004/2/4

La structure at le comportement du capital des banques coopératives
     Láng Eszter – Tassy István
DOI: 10.21845/comp/2004/2/5

Az ágazaton belüli kereskedelem az elméleti magyarázatok és az empirikus vizsgálatok tükrében
     Erdey László
DOI: 10.21845/comp/2004/2/6

Szoftverágensek és a döntéstámogatás
     Tarnóczi Tibor
DOI: 10.21845/comp/2004/2/7

Nyitottság és növekedés
     Földvári Péter
DOI: 10.21845/comp/2004/2/8

pdf
7-22
.

pdf
23-45
.

pdf
46-58
.

pdf
59-77
.

pdf
78-104
.

pdf
105-125
.

pdf
126-134

Kutatás közben

Humán tőke és intézmények az endogén növekedéselmélet korai modelljeiben
     Czeglédi Pál
DOI: 10.21845/comp/2004/2/9

A külföldi működőtőke-befektetések és a gazdasági növekedés összefüggéseinek vizsgálata európai példák alapján
     Nagy Éva
DOI: 10.21845/comp/2004/2/10

pdf
135-149
.

pdf
150-166

Megemlékezés

Gondolatok Sir J.R. Hicks születésének 100. évfordulóján
     Pálosi-Németh Balázs
DOI: 10.21845/comp/2004/2/11

pdf
167-175

Aktualitások

Tudósítások a kar tudományos életéről
.

Brief Summary of Articles

pdf
176-178

pdf
179-182