III. évolyam, 3. szám

2004. december
III. évfolyam, 3. szám

Tanulmányok

A figyelem az információs javak világában. A szűkösség átértelmezése
     Hámori Balázs
DOI: 10.21845/comp/2004/3/1

Choice of an Exchange Rate Regime: the Role of Optimum Currency Area Theory
     Julius Horváth
DOI: 10.21845/comp/2004/3/2

Fehérgalléros kiszervezés: az offshore outsourcing jelensége
     Bőgel György
DOI: 10.21845/comp/2004/3/3

Az ágazaton belüli kereskedelem hatása az alkalmazkodási költségekre és a konjunktúraciklusok szinkronizációjára
     Erdey László
DOI: 10.21845/comp/2004/3/4

Sziámi ikrek, avagy kölcsönös egymásrautaltság: az EU – USA transzatlanti kapcsolatok gazdasági dimenziói
     Láng Eszter – Makláry Gergely
DOI: 10.21845/comp/2004/3/5

A társaságcsoporthoz tartozó tagvállalatok, valamint vezető tisztségviselőik jogállásának kritikai elemzése
     Törő Emese
DOI: 10.21845/comp/2004/3/6

A fizetésképtelenségi eljárások szabályainak kritikája
     Prugberger Tamás – Csák Csilla – Károlyi Géza – Törő Emese – Nagy Zoltán
DOI: 10.21845/comp/2004/3/7

pdf
1-20
.

pdf
21-40
.

pdf
41-60
.

pdf
61-82
.
.

pdf
83-100
.

pdf
101-110
.

pdf
111-138

Kutatás közben

A modern pénzügypolitika elméleti hátteréről
     Jankovics László
DOI: 10.21845/comp/2004/3/8

Növekedéselmélet osztrák-intézményi perspektívában
     Czeglédi Pál
DOI: 10.21845/comp/2004/3/9

A tudásprémium közgazdasági összefüggéseiről
     Földvári Péter
DOI: 10.21845/comp/2004/3/10

Az EU regionális politikájának problémái és jövője
     Trón Zsuzsanna
DOI: 10.21845/comp/2004/3/11

Franciaország szerepe az EU gazdaságában
     Kovács Mariann Eszter
DOI: 10.21845/comp/2004/3/12

pdf
139-156
.

pdf
157-174
.

pdf
175-188
.

pdf
189-206
.

pdf
207-224

Recenzió

Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval. Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején
     Janky Béla
DOI: 10.21845/comp/2004/3/13

pdf
225-230

Kari hírek

Tudósítások a kar tudományos életéről
     Jankovics László

pdf
231-236

Brief Summary of Articles

pdf
237-240