IV. évfolyam, 2. szám

2005. november
IV. évfolyam, 2. szám

Beköszöntő

Szerkesztői beköszöntő

Néhány gondolat a közgazdaságtudományi doktori képzésekről
(Az „akadémiai” és/vagy az „executive” típusú doktori képzés perspektívája)
     Makó Csaba

pdf
4-4
pdf
5-6

Tanulmányok

Challenges ahead for the European Union
     Alexandre Lámfalussy
DOI: 10.21845/comp/2005/2/1

A pénzügyi transzferek hatékonyságának kérdése: a német példa
     Mustó István
DOI: 10.21845/comp/2005/2/2

Mobilizing Social and Organizational Resources in Project Type Cooperation
     Csaba Makó–Péter Csizmadia
DOI: 10.21845/comp/2005/2/3

Az infokommunikációs piac állapotáról
     Bőgel György
DOI: 10.21845/comp/2005/2/4

Megnyilvánuló komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban: kaotikus vagy koherens szerkezet?
     Fertő Imre
DOI: 10.21845/comp/2005/2/5

Kultúraköziség és gazdaság
     Láng Eszter
DOI: 10.21845/comp/2005/2/6

A résztől az egészig Szellemi utazás Kornai Jánossal
     Muraközy László
DOI: 10.21845/comp/2005/2/7

pdf
7-12
.

pdf
13-24
.

pdf
25-40
.

pdf
41-58
.

pdf
59-82
.

pdf
83-90
.

pdf
91-108

Kutatás közben

Paradigmaváltás a fejlődés-gazdaságtanban
     Ricz Judit
DOI: 10.21845/comp/2005/2/8

Az acélipar állami támogatási lehetőségei az Európai Szén- és Acélközösség megszűnése után
     Sztankó Éva
DOI: 10.21845/comp/2005/2/9

A pénzügyi válságok elméleteinek áttekintése
     Szűcs Ferenc
DOI: 10.21845/comp/2005/2/10

A többszintű kormányzás kifejlődése a regionális politikában – tanulságok az Észak-alföldi régióból
     Trón Zsuzsanna
DOI: 10.21845/comp/2005/2/11

pdf
109-124
.

pdf
125-142
.

pdf
143-160
.

pdf
161-180

Kitekintő

A tulajdonjogok legális versus illegális védelme, avagy hogyan vezetnek a gyenge állami intézmények a maffiaszerű szervezetekhez
     Kapás Judit
DOI: 10.21845/comp/2005/2/12

pdf
181-188

Kari hírek

Kari hírek, tudományos rendezvények
     Jankovics László

pdf
189-194

Brief Summary of Articles

pdf
195-198