VII. évfolyam, 1.szám

2008. június
VII. évfolyam, 1. szám

Tanulmányok

Nyugdíjreform-dilemmák – jövedelemelosztási arányok és makropénzügyi egyensúly
     Antal László
DOI: 10.21845/comp/2008/1/1

Regional governance in the new CEE member states of the EU
     Daniel Pop
DOI: 10.21845/comp/2008/1/2

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások és az egyetemes szolgáltatás értelmezéséről az Európai Unióban
     Sztankó Éva
DOI: 10.21845/comp/2008/1/3

Az európai jog beáramlása a magyar jogrendbe
     Vörös Imre
DOI: 10.21845/comp/2008/1/4

Kelet-európai oktatás és gazdaság
     Tímár János
DOI: 10.21845/comp/2008/1/5

Az európai uniós támogatások hatásának vizsgálata
     Trón Zsuzsanna
DOI: 10.21845/comp/2008/1/6

pdf
5-32
.

pdf
33-48
.

pdf
49-66
.
.

pdf
67-72
.

pdf
73-82
.

pdf
83-102

Kutatás közben

A racionális várakozások elméletének fogalmi inkonzisztenciájáról
     Galbács Péter
DOI: 10.21845/comp/2008/1/7

A közösségiesedés folyamata az uniós tagállamok kulturális szférájában
     Tóth Ákos
DOI: 10.21845/comp/2008/1/8

Eltérő hátterű nyersanyagban gazdag országok növekedésének fenntarthatósága a főbb nemzetközi indexek fényében
     Borkó Tamás
DOI: 10.21845/comp/2008/1/9

pdf
103-126
.

pdf
127-144
.

pdf
145-168

Műhely-vita

Képzés, kétszintű képzés munkaadói szemszögből
     Lévai József
DOI: 10.21845/comp/2008/1/10

pdf
169-174

Kis műhely

Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása
     Buzási Katalin
DOI: 10.21845/comp/2008/1/11

pdf
175-184

Recenzió

Klasszikus és keresztény erények a gazdasági növekedés szolgálatában
     Czeglédi Pál
DOI: 10.21845/comp/2008/1/12

Piacok, globalizáció, harmadik út
     Ricz Judit
DOI: 10.21845/comp/2008/1/13

pdf
185-188
.

pdf
189-194

Kitekintő

Variációk evolúciós megközelítésmódra
Beszámoló az EAEPE 2007. évi konferenciájáról
(Porto, 2007. november 1–3.)
     Kapás Judit
DOI: 10.21845/comp/2008/1/14

pdf
195-198

Kari hírek

(Ki)Útkeresés
Beszámoló a „Jelen a jövő múltja” Járatlan utak – járt úttalanságok című konferenciáról. Debrecen, 2008. március 28
     Herczeg Bálint
DOI: 10.21845/comp/2008/1/15

Kari beszámolók, tudományos rendezvények
     Ujhelyi Mária – Kun András István – Czeglédi Pál

pdf
199-206
.

.

pdf
207-212

Brief summary of articles

pdf
213-216