X. évfolyam, 1. szám

2011. június
X. évfolyam, 1. szám

Tanulmányok

„Egyszerre időtlen és égetően aktuális” – Emlékezés Bródy Andrásra
     Bekker Zsuzsa
DOI: 10.21845/comp/2011/1/1

Az épített örökség védelme és a gazdasági stratégia
     Csaba László
DOI: 10.21845/comp/2011/1/2

A pénzügyi-gazdasági válság hatása a magyarországi kis- és középvállalkozások életpályájára, rövid távú és stratégiai döntéseire
     Salamonné Huszty Anna
DOI: 10.21845/comp/2011/1/3

A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák
     Prugberger Tamás – Nagy Zoltán
DOI: 10.21845/comp/2011/1/4

Nyugat-Balkán – a mezőgazdaság lehetőségei az EU-csatlakozás küszöbén
     Mizik Tamás
DOI: 10.21845/comp/2011/1/5

pdf
5-17
.

pdf
18-28
.

pdf
29-43
.
.

pdf
44-51
.

pdf
52-73

Kutatás közben

A bizalom mint költségcsökkentő tényező
      Hodosi Anett
DOI: 10.21845/comp/2011/1/6

A growth accounting fejlődése a növekedéselméletek tükrében
     Nádasi Levente
DOI: 10.21845/comp/2011/1/7

Marketingkoncepció, piacorientáció, marketingkompetenciák és érvényesülésük kis- és középvállalatoknál
     Kontor Enikő
DOI: 10.21845/comp/2011/1/8

The Conditions of and Requirements for the Formation of Clusters in Biotechnology
     Dávid Domonkos
DOI: 10.21845/comp/2011/1/9

Chile és a világgazdasági válság
     Pöstényi Andrea
DOI: 10.21845/comp/2011/1/10

pdf
74-84
.

pdf
85-103
.

pdf
104-117
.

pdf
118-131
.

pdf
132-146

Recenziók

„Sok irásokbúl, s’hasznos experientiákból ki tanúlt”
Bekker Zsuzsa (szerk.): „Illik-e magyarhoz csalfa kereskedés?” 17. és 18. századi magyar nyelvű gazdasági irodalom. Aula Kiadó, Budapest, 2008
     Láng Eszter
DOI: 10.21845/comp/2011/1/11

Nemzetközi együttműködés a változó világgazdaságban
Magas István – Kutasi Gábor (szerk.): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010
      Elek Nóra
DOI: 10.21845/comp/2011/1/12

A fiskális politika sokrétűsége
Benczes István – Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010
     Nádasi Levente
DOI: 10.21845/comp/2011/1/13

pdf
147-150
.

.

pdf
151-158
.

.

pdf
159-163

Kitekintések

Adósságválság és gazdasági kormányzás – utak és lehetőségek
Beszámoló az V. Gazdaságpolitikai Kerekasztal – Földobott kő? Tények és tendenciák a 21. században c. konferenciáról
     Orosz Ágnes
DOI: 10.21845/comp/2011/1/14

pdf
164-172

Abstracts in English

pdf