X. évfolyam, 2. szám

2011. december
X. évfolyam, 2. szám

Tanulmányok

A gazdasági növekedés gyorsításának esélyei Magyarországon 2030-ig
     Mihályi Péter
DOI: 10.21845/comp/2011/2/1

A munkaerő-piaci intézmények hatásai a foglalkoztatásra szektorális megközelítésben
     Máté Domicián
DOI: 10.21845/comp/2011/2/2

Efficiency and Resource Allocation: The Hungarian Managed Health Care System
     György Jóna
DOI: 10.21845/comp/2011/2/3

The Concept of Innovative Fiscal Policy: Theory and Empirical Evidence
     Olivér Kovács
DOI: 10.21845/comp/2011/2/4

Szűkösség- és bizonytalanságcsökkentés intézmények révén
     Csorba László
DOI: 10.21845/comp/2011/2/5

pdf
5-26
.

pdf
27-41
.

pdf
42-55
.

pdf
56-72
.

pdf
73-90

Kutatás közben

A Journey Through the Theory of Economic Development
     Delcea Lavinia Sidonia
DOI: 10.21845/comp/2011/2/6

A közigazgatás verbális modellje és a modell következményei
      Szilágyi Enikő
DOI: 10.21845/comp/2011/2/7

A kulturális és kreatív iparágak a világ legfrekventáltabb régióiban
      Gályász Anett
DOI: 10.21845/comp/2011/2/8

pdf
91-102
.

pdf
103-119
.

pdf
120-137

Recenziók

Boettke, P. J. (ed.):  Bevezetés a nempozitivista intézményi közgazdaságtanba. Handbook On Contemporary Austrian Economics. Edward Elgar, Cheltenham, 2010.
     Czeglédi Pál
DOI: 10.21845/comp/2011/2/9

A svájci alkotmány sajátosságai
Walter Haller: The Swiss Constitution in a Comparative Context. DIKE Kiadó, Zürich, 2009
     Orosz Ágnes
DOI: 10.21845/comp/2011/2/10

A liberális, a realista és a radikális
Karen A. Mingst: A nemzetközi kapcsolatok alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest, 2011
     Nagy Sándor
DOI: 10.21845/comp/2011/2/11

Konvergencia vagy divergencia?
Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011
     Egri Bence
DOI: 10.21845/comp/2011/2/12

pdf
138-141
.
.

pdf
142-144
.
.

pdf
145-147
.
.

pdf
148-152

Kitekintő

Kari hallgatói szervezetek szakmai programjai, hallgatói élet
     Szilágyi Enikő

pdf

Abstracts in English

pdf