XII. évfolyam, 2. szám

2013. december
XII. évfolyam, 2. szám

Tanulmányok

Az Európai Unió liberalizált energiapiaca
Dilemmák és kérdések
     Sztankó Éva
DOI: 10.21845/comp/2013/2/1

A HR gyakorlatok alakulásának összehasonlító vizsgálata a világ négy régiójában,
közép-kelet-európai sajátosságokat keresve
     Karoliny Mártonné – Poór József
DOI: 10.21845/comp/2013/2/2

Oktatási jelzés és szűrés a munkaerőpiacon – az empirikus vizsgálatok tanulságai
     Kun András István
DOI: 10.21845/comp/2013/2/3

A technológia szerepe a gazdasági növekedésben, ágazati megközelítésben
     Máté Domicián
DOI: 10.21845/comp/2013/2/4

pdf
5-19
.
.

pdf
20-38
.
.

pdf
39-60
.

pdf
61-74

Kutatás közben

Adminisztratív kultúra a közigazgatásban – a teljesítmény-megítélés tendenciái
     E. Szilágyi Enikő
DOI: 10.21845/comp/2013/2/5

A tacit tudás jelentősége a globalizált vállalati kultúrában
     Sápiné Duduk Ildikó
DOI: 10.21845/comp/2013/2/6

pdf
75-102
.

pdf
103-118

Recenzió

Így adósodtunk el!
Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságba 1945–2013. Corvina Kiadó, Budapest, 2013, 207 oldal
     Török László
DOI: 10.21845/comp/2013/2/7

Mozaikok hazánk újraiparosításához
Baranyi Béla – Fodor István (Szerk.): Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete,
Pécs–Debrecen, 2012, 366 oldal
     Pásztor Szabolcs
DOI: 10.21845/comp/2013/2/8

A válságkezelés receptje
Paul Krugman: Elég legyen a válságból! MOST! Akadémiai Kiadó, Budapest,
2012, 288 oldal
     Flaskár Anett
DOI: 10.21845/comp/2013/2/9

pdf
119-123
.

.

pdf
124-126
.
.

.

pdf
127-130

Abstracts in English