XIII. évfolyam, 1. szám

2014. június
XIII. évfolyam, 1. szám

Tanulmányok

Huszonegy közgazdasági érv a feltétel nélküli alapjövedelemmel szemben
     Csillag István – Mihályi Péter
DOI: 10.21845/comp/2014/1/1

A határon átnyúló fúziók piaci és pénzügyi jellemzői Magyarországon, a külföldi közvetlen befektetések tükrében
     Kucséber László Zoltán
DOI: 10.21845/comp/2014/1/2

Politikai költségvetési ciklusok: fiskális ciklushatások az állami kiadásokban Lengyelországban
     Halász Ágnes
DOI: 10.21845/comp/2014/1/3

Állami tulajdonrész duopol piacokon
Játékelméleti modell – a készletre történő termelés esete
     Balogh Tamás László
DOI: 10.21845/comp/2014/1/4

Siker és motiváció a magyar vállalkozó-kutatók körében
     Novotny Ádám
DOI: 10.21845/comp/2014/1/5

Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi Régió kkv-szektorában?
     Takácsné György Katalin – Takács István
DOI: 10.21845/comp/2014/1/6

pdf
5-29
.

pdf
30-46
.
.

pdf
47-62
.

pdf
63-74
.
.

pdf
75-87
.

pdf
88-100

Kutatás közben

A politikai vezetés és a gazdasági növekedés
A vezető személye számít?
     Zolcsák Dóra
DOI: 10.21845/comp/2014/1/7

A literature review of Happiness and Economics and guide to needed research
     Wiese Thomas
DOI: 10.21845/comp/2014/1/8

Az állami újraelosztás és a gazdasági növekedés hosszú távú összefüggései
     Nádasi Levente
DOI: 10.21845/comp/2014/1/9

A tudásintenzív üzleti szolgáltatások innovációs jellemzői
     Nagy Sándor
DOI: 10.21845/comp/2014/1/10

pdf
101-116
.
.

pdf
117-131
.

pdf
132-146
.

pdf
147-156

Recenziók

Formalizálás helyett egymással versengő közelítések
Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 198 oldal
     Győrffy Dóra
DOI: 10.21845/comp/2014/1/11

A felzárkóztatási politika magyar szemszögből
Nagy Sándor Gyula – Heil Péter (Szerk.): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata. Európai uniós fejlesztési programok – belülről nézve. Akadémia Kiadó, Budapest, 2013, 265 oldal
     Baksa Eszter
DOI: 10.21845/comp/2014/1/12

pdf
158-162
.
.

pdf
163-164

Abstracts in English

pdf
165-168