XIV. évfolyam, 2. szám

2015. december
XIV. évfolyam, 2. szám

Tanulmányok

Klasszikus liberalizmus, demokratizálódás és gazdasági növekedés: hipotézis a Lipset-hipotézisről
     Czeglédi Pál
DOI: 10.21845/comp/2015/2/1

Piaci hatékonyság a 2008-as gazdasági világválság kapcsán
     Bakosi Balázs – Szűcs Ákos
DOI: 10.21845/comp/2015/2/2

A Növekedési Hitelprogram gazdaságélénkítő hatásai
     Quittner Péter
DOI: 10.21845/comp/2015/2/3

Az informális intézmények és a működőtőke-áramlás kapcsolata: hol tart az irodalom?
     Bényei Zsuzsanna
DOI: 10.21845/comp/2015/2/4

pdf
5-30
.

pdf
31-50
.

pdf
51-70
.

pdf
71-82

Recenziók

Stabil párosítások a gyakorlatban
Alvin E. Roth: Who Gets What – and Why. The New Economics of Matchmaking and Market Design. Houghton Mifflin Harcourt, New York, 2015, 260 oldal
     Petróczy Dóra Gréta
DOI: 10.21845/comp/2015/2/5

pdf
83-87

Kitekintő

Csak a név változott…
Beszámoló az ISNIE éves konferenciájáról; 2015. június 18–20., Harvard Egyetem, Boston
     Kapás Judit
DOI: 10.21845/comp/2015/2/6

pdf
88-91

Abstracts in English

pdf
92-93