XV. évfolyam, 2.szám

2016. december
XV. évfolyam, 2. szám

Tanulmányok

Kivándorlás vagy maradás? A hűség szerepe az egyéni döntésekben
     Golovics József
DOI: 10.21845/comp/2016/2/1

A kultúra szerepe a gazdasági növekedésben: összefoglalás, kritika és továbblépési utak?
     Kapás Judit
DOI: 10.21845/comp/2016/2/2

Európai gazdasági növekedés és szén-dioxid emisszió
     Szigethy László
DOI: 10.21845/comp/2016/2/3

pdf
3-21
..

pdf
22-44
.

pdf
45-60
.

Kutatás közben

A vásárlóerő-paritási rejtély lehetséges magyarázatai, az elméleti modell javításai
     Szabó Andrea
DOI: 10.21845/comp/2016/2/4

pdf
61-78

Recenziók

Az egyéni döntések mozgatórugói (Matthew Rabin: Pszichológia és közgazdaságtan, Budapest: Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, 2008, 287 oldal)
     Durkó Emília
DOI: 10.21845/comp/2016/2/5

pdf
79-84
.

.

Abstracts in English

pdf
85-86